สุภาษิตสำนวนไทย

posted on 21 Jul 2008 22:11 by akanishiakira

ขี่ช้างจับตั๊กแตน   หมายถึง    เป็นการลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย

 

 

edit @ 21 Jul 2008 22:38:32 by

edit @ 26 Jul 2008 15:38:41 by